Petrův Zdar!

Obrázek uživatele Roman Rozvoda

Rybářský spolek Květnice, K Dobročovicům 23, 250 84, Květnice

 

Zápis ze schůze Výboru Rybářského spolku

Datum:                6.12.2016     19:00

Přítomní:             Aleš Baran, Zdeněk Kadeřábek, Roma Rozvoda, Richard Hrdina, Tibor Neizer

                              

1.

Body ze schůze Výboru ze dne 3. 10. 2016 a 14. 11. 2016

 • Brigáda dně 5. 11. 2016 proběhla za účasti 7 členů. Provedli se práce:
 • Nátěr zastávek Na Rozcestí
 • Úklid a hrabání listí z dětského hřiště
 • Čištění a bagrování přítoku
 • Čištění ostrovů
 • Osazení 3 laviček na louce pod hrází

 

 • Nákup ryb – v průběhu října se do Mlýnského rybníka nasadily ryby, podrobné informace ve výroční správě spolku.

 

2.

Odevzdání povolenek

Nejpozději do 10. 1. 2017

 

3.

Členská výroční schůze

Dne 14. 1. 2017 se v 17:00 uskuteční členská výroční schůze Rybářského spolku v Květnici. Místo konaní restaurace U Javůrků. Program schůze:

 1. Volba předsedajícího členské schůze
 2. Volba zapisovatele
 3. Soupis listiny přítomných, kontrola usnášeníschopnosti
 4. Změna sídla Rybářského spolku v Květnici
 5. Přijetí nových členů
 6. Zpráva hospodáře
 7. Zpráva o hospodaření spolku
 8. Hlasování o vnitřních směrnicích spolku
 9. Přehled činností v roce 2016
 10. Plán činností na rok 2017

4.

Zamykání vody

se uskuteční dne 23. 12. 2016 v 15:00 u Rybárny

 

Za výbor Rybářského spolku

 

Tibor Neizer

Přihlášení

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.